O NÁSPARTNEŘIFOTOGALERIEDOKUMENTYKONTAKTY

Hledat

EU 2014-2020

Neziskové organizace se mohou zapojit do příprav nového programovacího období Evropské unie od roku 2014.  Hlavní informační stránka pro neziskový sektor - http://asociacenno.cz/

Občanské sdružení Altus má svého zástupce skrze Českou radu dětí a mládeže v řídícím výboru Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který zasedá na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Ten by v letech 2014 – 2020 měl nahradit současný Regionální operační program, ze kterého řada obcí a neziskových organizací v regionech čerpala finanční prostředky.

Přípravy nového programovacího období jsou v plném proudu - a neziskové organizace se mohou zapojit. V případě zájmu o IROP stačí kontaktovat Romana Málka - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - a můžete připomínkovat dokumenty.


Integrovaný regionální operační program  - aktuality

9.7. 2014 - schválená verze - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=661125

3.3.2014 - Probíhá interní úprava dokumentů  - na požádání zašleme

17.12.2013 - Dohoda o partneství pro programové období 2014–2020 Česká republika - – verze pro meziresortní připomínkové řízení (12/2013) - DOC


4.12.2013 - Prohlédněte si včera aktualizovanou podobu programového dokumentu IROP ve formátu šablony EK Národnímu orgánu pro koordinaci (DOC, 798 kB) - dokument není k připomínkování

29.3.2013: Připomínovací fáze - v návaznosti na příslib z posledního jednání řídicího výboru IROP je připravena první verzi programového dokumentu IROP k připomínkám. Tato verze bylarovněž odevzdána k připomínkám Národnímu orgánu pro koordinaci. Podrobnější informace k dokumentu a procesu připomínkování naleznete níže a těšíme se na Vaše věcné připomínky a spolupráci.

Informace o verzi 1.0 Programového dokumentu IROP

• Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. fáze (kap. 5.1.) definované Metodickým pokynem pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020, vydané NOK ve verzi 1.0 v únoru 2013 (dále jen „metodický pokyn").

• S ohledem na zkušenost ze stávajícího programovacího období byl zvolen minimalistický přístup rozsahu uváděných údajů v PD IROP, který reflektuje požadavky metodiky NOKu a šablony EK.

• Tato verze programového dokumentu IROP řeší zejména kapitoly 2. a 3. Ostatní kapitoly jsou zmíněny pro úplnost s tím, že budou zpracovávány v druhé fázi přípravy programu. Verze 1.0 neobsahuje návrh indikativního finančního plánu formou vah přiřazených jednotlivým prioritním osám. Tento návrh bude představen a projednán na 4. ŘV IROP.

• V dokumentu jsou obsaženy některé komentáře a poznámky řídicího orgánu, které nebyly dosud zpracovány. Úprava a další doplňování dokumentu budou probíhat během měsíce dubna a pak v druhé fázi přípravy programu. Informace uvedené v programovém dokumentu reflektují stav vstupních dokumentů z EK, NOK a pracovních skupin.

• Programový dokument IROP bude v další fázi doplňován a upravován na základě připomínek členů ŘV IROP, Národního orgánu pro koordinaci, výsledků projednávání programu s Evropskou komisí a jednání s řídicími orgány ostatních operačních programů.

Instrukce k připomínkovému procesu verze 1.0 PD IROP

• Připomínkové řízení probíhá od 29.3.2013 do 7. 4. 2013 do 15:00 hodin - k rukám Romana Málka (ten následně zpracuje se svým kolegou a předají MMR).

• • Připomínky je nezbytné vyplnit do připomínkového listu

• Každá instituce zastoupená v ŘV IROP zašle pouze jeden připomínkový list s připomínkami sesbíranými od svých zástupců (proto je potřeba přes tuto stukturu!, viz. výše)

• S ohledem na fázi přípravy programu předpokládáme uplatnění pouze zásadních připomínek.

Ke stažení:

  • Programový dokument IROP - finální verze k 29.3.2012 
  • Připomínkovací list - odesílejte do 7.4.2013 do 15 hodin na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dne 19.3.2013 proběhlo zatím poslední zasedání Řídícího výboru IROP, na kterém byli jeho členové informováni o změně struktury priorit návrhu IROP. Původní prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu a kulturního dědictví byla začleněna do společné prioritní osy I – Zvýšení konkurenceschopnosti v území.

Ke dni 20.3.2013 byla ŘO IROP zaslána zatím finální verze návrhu IROP původní PO 2 – Cestovní ruch a kulturní dědictví, jež bude v nadcházejícím období do návrhu IROPU zapracována. Tuto verzi Vám zasíláme v příloze pro Vaší informaci. Tato verze zaslaná ŘO IROP je výsledkem připomínek od členů pracovní skupiny IROP, které nám byly zaslány po jejím jednání, které proběhlo dne 11.3.2013 na MMR.

Dokument ke stažení zde (DOCX)


Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a kulturního dědictví - 7.3.2013 (gesce Romana Málek)

pardubicky-kraj-logo-00o-1200x675-cropped logo-chrudim radampak-logo-800x445Logo-MSMT
(c)2011 - Občanské sdružení ALTUS
Foto použito © Godfer / Fotky & Foto
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info Systém běží na CMS Joomla 1.5