O NÁSPARTNEŘIFOTOGALERIEDOKUMENTYKONTAKTY

Hledat

Ekologické vzdělávání občanů PK

Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství" je projekt, který realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (provozovatel Regionálního odpadového centra) ve spolupráci se svými partnery - Občanským sdružením Altus, Pardubickým krajem a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Žádost o dotaci byla podána v rámci 37. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání. Předpokládaná doba realizace projektu je od 6. 8. 2012 do 30. 10. 2013.

Spolufinancování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí zvýšit povědomí veřejnosti Pardubického kraje o ekologii, odpadovém hospodářství a ochraně vlastního životního prostředí. Projekt je na území Pardubického kraje zaměřen na účastníky dalšího vzdělávání. Realizací souboru vzdělávacích aktivit bude docíleno ekologické osvěty občanů, vzrůstu úrovně vzdělanosti veřejnosti Pardubického kraje v oblastech odpovědného spotřebitelského chování, odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje, které uplatní v občanském, osobním i pracovním životě.

Druhotným cílem projektu je rozvíjet vztah veřejnosti k pardubickému regionu a posílit tak lokální význam občanství. Záměrem je vytvořit nové regionální tradice a jejich prostřednictvím nabídnout veřejnosti smysluplnou, atraktivní formu trávení volného času. Projekt klade důraz na individuální další vzdělávání jednotlivců jako hodnoty, kterou člověk v průběhu života získává a zlepšuje tím svoji uplatnitelnost na trhu práce.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím různorodých aktivit:

1. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů do 5 složek - smyslem aktivity je podat veřejnosti informace o tom, jak správně třídit odpady a jaký je praktický význam separace odpadů.

2. Komunikace způsobů využití a zneškodnění odpadů - náplní této aktivity je představit veřejnosti Pardubického kraje způsoby využití a možnosti zneškodnění odpadů.

3. Ekoporadna - poradenství pro širokou veřejnost v oblastech zdravého životního stylu, místního udržitelného rozvoje, ekospotřebitelství, zeleného úřadování, domácí ekologie, ochrany přírody a Natury 2000, pomoci s handicapovanými živočichy.

4. Na kole krajem - vzdělávací cyklistické výlety po Pardubickém kraji zaměřené na kulturní dědictví regionu, rozvoj vztahu k regionu, přírodní zajímavosti.

5. Odborné exkurze - šest dvoudenních odborných exkurzí pro veřejnost, zaměřených na současná aktuální témata z oblasti ekologie: nakládání s odpady, ekologické zemědělství, hospodaření v lese a jeho funkce, právo v oblasti životního prostředí, ZEVO ano či ne, ekologický a úsporný domov.

6. Publikační a vydavatelská činnost - cílem této aktivity je tvorba her s přírodní a ekologickou tématikou, hry zároveň doplní jiné aktivity projektu, na kterých budou poskytovány účastníkům.

7. Poznejme svůj kraj - je vědomostní a motivační soutěž provázaná s aktivitou "Na kole krajem". Cílem této aktivity je rozvíjet vztah občanů Pardubického kraje k regionu, rozvíjet znalosti občanů o regionu a zároveň motivovat účastníky ke smysluplné, aktivní a vzdělávací formě trávení volného času.

eu

pardubicky-kraj-logo-00o-1200x675-cropped logo-chrudim radampak-logo-800x445Logo-MSMT
(c)2011 - Občanské sdružení ALTUS
Foto použito © Godfer / Fotky & Foto
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info Systém běží na CMS Joomla 1.5